lagen.nu

Obiter dictum

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Obiter dictum används för att beteckna en sidoanmärkning som inte rör själva huvudfrågan i en dom.

Jfr ratio decidendi.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation