lagen.nu

Negotiorum gestio

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Utförande av en syssla utan att uppdragsavtal träffats

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 2007 s. 9: Fråga om en ansökan om verkställighet i eget namn av annan än borgenären har avbrutit preskription av fordringen. Dessutom frågor om rättskraft hos ett tidigare avgörande enligt lagen om...
RH 1998:56: Talan av bilägare/försäkringstagare om utfående av bil från bilverkstad efter reparationer som försäkringsbolaget inte vill betala för. Frågor om bilägaren beställt reparationerna samt om rätt till...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation