lagen.nu

Negativ avtalsbindning

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Huvudregeln i svensk rätt är att man måste acceptera ett avtal för att bli bunden av det. Man kan inte bli bunden på grund av sin passivitet. (synonym: Negativ avtalsverkan)

Negativa säljmetoder godtas som huvudregel alltså inte. Ett exempel på detta är att försäljare ibland kan skicka fakturor (anbud) eller varor utan att man beställt någonting aktivt. Normalt behöver man då inte skicka tillbaka varan eller tacka nej för att slippa betala.

När det gäller förnyelser av försäkringar eller prenumerationer kan det dock vara tillåtet med negativ avtalsbindning. Då kan säljaren skicka ut en faktura med ett inbetalningskort och mottagaren blir betalningsskyldig om han inte aktivt markerar att han inte vill förnya avtalet.

Se även passivitetsbindning

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Rättsfall med detta begrepp (4)

MD 2004:29: Marknadsföring av en företagskatalog har ansetts vara vilseledande i fråga om det kommersiella ursprunget. Företaget har även tillställt andra företag order och annonskorrektur avseende...
MD 2005:34: Ett tidsbegränsat avtal, som löper för en period om 12 månader, om digital-TV-abonnemang till konsumenter har innefattat villkoret att om uppsägning inte sker senast 30 dagar före gällande...
MD 2009:30: Tidsbegränsade avtal avseende ditigal-TV-abonnemang till konsumenter har innefattat villkor som inneburit att om uppsägning inte sker inom viss tid så förlängs avtalet automatiskt på viss tid eller...
MD 2009:32: Ett reserföretag har vid marknadsföring av resor på Internet sålt vissa tilläggsprodukter. Dessa har varit markerade i förhand av bolaget på sätt som krävt att den som köpt resan aktivt måste markera...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation