lagen.nu

Näsudden

Ingen har skrivit en beskrivning av "Näsudden" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Näsudden finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

MÖD 2004:43: Tillstånd enligt föreskrifter för naturvårdsområde samt strandskyddsdispens för uppförande av torrklosett-----Fråga om tillstånd enligt föreskrifter för naturvårdsområde och strandskyddsdispens för...
MÖD 2005:59: Tillstånd till havsbaserad vindkraftanläggning-----Som villkor för tillståndet har bestämts att det buller som genereras av vindkraftanläggningen inte får överstiga 40 dB(A) vid bostadshus.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation