lagen.nu

Nämnd

Ingen har skrivit en beskrivning av "Nämnd" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Nämnd finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

MÖD 2015:4: Jäv enligt 6 kap. 25 § kommunallagen-----Vid handläggningen av en detaljplan i stadsbyggnadsnämnden har en ledamot samtidigt haft uppdrag i en förening och i ett bolag som varit stor fastighetsägare...
MÖD 2017:6: Klagorätt ----- En byggnadsnämnd har inte ansetts ha rätt att överklaga en länsstyrelses beslut att ändra nämndens avskrivningsbeslut. Länsstyrelsens beslut angick nämnden, men det gick inte nämnden...
NJA 1981 s. 1079: Vid TR:s prövning av ansökan om förordnande av god man enligt 18 kap 3 § FB skall nämnd delta, om person, som har talerätt i saken, hos TR:n har motsatt sig bifall till ansökningen. 6 § lagen...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation