lagen.nu

Motorredskap

Ingen har skrivit en beskrivning av "Motorredskap" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Motorredskap finns beskrivet i svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 1985 s. 505: Genom beslut av trafiksäkerhetsverket medgavs att mobilkran av viss konstruktion, oaktat sådant fordon enligt bilregisterkungörelsen är att betrakta som lastbil, klassificerades som motorredskap. Som...
NJA 2016 s. 142: Trafikskadeersättning. Skada orsakad av att en mobilkran (motorredskap) välte i samband med ett lyft har inte ansetts vara skada i följd av trafik.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation