lagen.nu

Mobiltelefoni

Ingen har skrivit en beskrivning av "Mobiltelefoni" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Mobiltelefoni finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

MD 2005:20: Förbud har meddelats ett företag att vid marknadsföring av en s.k. portaltjänst för mobiltelefoni använda sig av ordet "live", utropstecken och röd färg eftersom kombinationen av dessa har...
MÖD 2005:55: Föreläggande att inkomma med uppgifter om master och antenner för mobiltelefoni ----- En miljönämnd hade förelagt ett mobilnätföretag att inge en karta över var master och antenner som sänder/tar...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation