lagen.nu

Missbruk av urkund

Ingen har skrivit en beskrivning av "Missbruk av urkund" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 2007 s. 319: Fråga om missbruk av pass vid resa mellan länder utgör grovt brott enligt 15 kap. 12 § brottsbalken.
NJA 2016 s. 95: Missbruk av urkund i samband med förarprov. Gradindelning, straffvärde och brottslighetens art.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation