lagen.nu

Minoritetsorganisation

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Arbetstagarorganisation som arbetsgivaren inte har ingått kollektivavtal med men som har medlemmar på arbetsplatsen, jfr kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisation.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Rättsfall med detta begrepp (1)

AD 2000 nr 38: Två spårvagnsförare, båda medlemmar i en syndikalistisk arbetstagarorganisation, blev efter intresseanmälan föreslagna av sin arbetsgivare att ingå i en grupp spårvagnsförare som under en begränsad...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation