lagen.nu

Miljökvalitetsnorm

Ingen har skrivit en beskrivning av "Miljökvalitetsnorm" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Miljökvalitetsnorm finns beskrivet i svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (4)

MÖD 2009:17: Energihushållning ----- Miljööverdomstolen (MÖD) fann att ett bolags energihushållning bäst bedrevs genom att kontinuerligt i driften av anläggningarna successivt förbättra hushållningen genom flera...
MÖD 2012:19: Ansökan om tillstånd till anläggande av Ladvattenåns kraftverk m.m. i Kramfors kommun ----- När tillstånd till ett nytt vattenkraftverk söks krävs det att miljökonsekvensbeskrivningen belyser...
MÖD 2014:15: Lagligförklaring samt tillstånd enligt miljöbalken till vattenverksamhet-----Mark- och miljödomstolen hade lagligförklarat äldre dammar samt vattenkraftverk och meddelat tillstånd till ombyggnad av...
MÖD 2014:44: Förordnande om när tillstånd blir gällande gentemot verksamhetsutövaren i mål om tillstånd till fortsatt och utökad gruvverksamhet-----Mark- och miljödomstolen har meddelat förordnande med innebörd...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation