lagen.nu

Migrationsverket

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Migrationsverket är en myndighet som prövar frågor om visum, arbetstillstånd och uppehållstillstånd för utlänningar enligt Utlänningslagen (2005:716).

Verkets webbsida.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Migrationsverket finns beskrivet i svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

MIG 2008:8: Ersättning för arbete till offentligt biträde för genomgång med huvudmannen av migrationsverkets avgörande, under medverkan av tolk, skall anses ingå i den ersättning som tillerkänts biträdet av...
RH 2016:26: Hyresnämndsmål. Fråga om juridisk persons besittningsskydd. Ett kommunalt bostadsbolag sade upp hyresavtalen för 15 lägenheter som hyrdes av Migrationsverket. Migrationsverket har ansetts ha ett...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation