lagen.nu

Migrationsdomstol

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Migrationsdomstol är en specialdomstol som handlägger överklaganden av beslut från Migrationsverket samt Rikspolisstyrelsen gällande utlänningars rätt till vistelse i landet med mera samt gällande ansökningar om svenskt medborgarskap.

Det finns tre migrationsdomstolar i landet och dessa är knutna till förvaltningsrätten i Stockholms län, förvaltningsrätten i Göteborg samt förvaltningsrätten i Skåne län.

Migrationsöverdomstolen, dit mål från migrationsdomstolarna kan överklagas, är en avdelning på kammarrätten i Stockholm.

Migrationsöverdomstolens beslut kan inte överklagas.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Migrationsdomstol finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation