lagen.nu

Medverkansansvar

Ingen har skrivit en beskrivning av "Medverkansansvar" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (5)

MD 2010:23: Företrädare för ett bolag har i e-postmeddelanden och brev till ett annat bolags befintliga och potentiella kunder framfört påståenden om bl.a. det sistnämnda bolagets produkter och dess egenskaper....
MD 2010:25: Ett bolag har bedrivit telefonförsäljning avseende införande av företags uppgifter i ett sökregister/företagskatalog och har därvid uppgett sig representera ett annat bolag och dess sökregister. Det...
MD 2013:13: Fråga om marknadsföring av kosttillskott m.m. Även fråga om utformning av förbud.
MD 2014:8: Marknadsföring av hälsokostprodukter på webbplats och genom direktreklam har ansetts vara vilseledande. Även fråga om ansvar för marknadsföringen.
MD 2016:8: Fråga om ansvar för marknadsföring av studentrabatter.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation