lagen.nu

Marknadsrätt

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Regler om hur näringsidkare bör bete sig i sin verksamhet mot konsumenter eller andra näringsidkare.

De viktigaste bestämmelserna finns i Marknadsföringslagen, Konkurrenslagen och lagarna om avtalsvillkor i konsumentförhållanden respektive mellan näringsidkare.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Marknadsrätt finns beskrivet i svenska Wikipedia

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation