lagen.nu

Markägare

Ingen har skrivit en beskrivning av "Markägare" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Markägare finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

MÖD 2005:32: Rättelse på den felandes bekostnad-----En läckande oljetunna har påträffats under markytan på en fastighet där ett antal andra oljetunnor grävts ned senast den 30 juni 1969. Eftersom det inte blivit...
NJA 1981 s. 907: Markägare har, sedan ett fyrtiotal renar kommit in på hans åkrar och åstadkommit skada på dessa, nedskjutit en ren i syfte att mota bort renarna. Nödsituation? Tillika fråga om påföljdseftergift.
NJA 1986 s. 572: Fråga huruvida ansvarsbestämmelser i naturvårdslagen - 37 § 1 st 1 och 2 jämförda med 8 och 10 §§ samt 16 § 1 st - avser det fall att en byggnad uppförs av någon som ej är markägare och ej heller...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation