lagen.nu

Luftförorening

Ingen har skrivit en beskrivning av "Luftförorening" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Luftförorening finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

MÖD 2005:52: Tillstånd till befintlig och ändrad/utökad produktion vid ett pappersbruk-----Bolaget hade överklagat ett utredningsföreläggande avseende miljöpåverkan av transporter. Miljööverdomstolen (MÖD) fann...
MÖD 2008:15: Förbud mot eldning i befintlig vedpanna ----- Trots att en vedpanna var typgodkänd och utrustad med två 500-liters ackumulatortankar samt elpatron klagade flera närboende under en längre tid på...
MÖD 2009:19: Tillstånd till krematorieverksamhet ----- Det har inte ansetts lämpligt att reglera utsläpp av kvicksilver från ett krematorium med villkor som innehåller kvantitativa begränsningsvärden. I stället...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation