lagen.nu

Linjetrafik

Ingen har skrivit en beskrivning av "Linjetrafik" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Linjetrafik finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

AD 2012 nr 18: Enligt bussbranschavtalet ska lönetillägg betalas till bussförare anställda hos bussbolag och busstationer, vilka utför linjetrafik för AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) under tid bussföraren utför...
MÖD 2006:28: Föreläggande att förse fartygsmotorer med katalytisk avgasrening-----En miljönämnd hade förelagt några rederier att se till att samtliga huvud- och hjälpmotorer på fartyg som respektive rederi...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation