lagen.nu

Likvidationsgrund

Ingen har skrivit en beskrivning av "Likvidationsgrund" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 1987 s. 619: Vid tillämpning av regeln i 13 kap 4 § 1 st 4 aktiebolagslagen om tvångslikvidation har för likvidationsgrundens upphörande enligt 2 st i samma § den tidpunkt då bolagets årsredovisning sänts in till...
NJA 1990 s. 673: Fråga huruvida i visst fall förelegat rätt att utesluta bolagsman ur handelsbolag.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation