lagen.nu

Likhetsprincipen

Ingen har skrivit en beskrivning av "Likhetsprincipen" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Likhetsprincipen finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (6)

AD 2013 nr 25: Fråga om det har förelegat laga grund för avskedande, alternativt saklig grund för uppsägning, av en lektor vid en högskola som påstås ha misskött sina arbetsuppgifter genom att hantera examination...
NJA 1989 s. 751: Bostadsrättsförening har vid föreningsstämma beslutat att kostnaderna för kabel-TV skall finansieras över årsavgifterna. Beslutet har ansetts inte strida mot den s k likhetsprincipen. 7 kap 16 §...
NJA 1998 s. 153: Föreningsstämman i en bostadsrättsförening beslöt enligt stämmoprotokoll om ändring av i den ekonomiska planen angivna grundavgifter. Fråga dels om beslutet fattats med erforderlig majoritet dels om...
NJA 2009 s. 550: Tillämpning av likhetsprincipen på beslut av föreningsstämma i en bostadsrättsförening.
NJA 2011 s. 548: En bostadsrättsförening har reparerat en brandskadad lägenhet.Bostadsrättshavarenhar ansetts inte vara skyldig att ersätta föreningen för standardhöjning.
RH 2010:71: En nybildad bostadsrättsförenings styrelse beslutade att insatserna för bostadsrätterna skulle bestämmas med utgångspunkt i de hyror som gällde för lägenheterna i fastigheten vid tidpunkten för...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation