lagen.nu

LVU

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Se SFS/1990:52

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet LVU finns beskrivet i svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

HFD 2016 ref. 74: Delegation kan ske till socialnämndens ordförande att i brådskande fall fatta beslut enligt LVU att inte röja den unges vistelseort.
HFD 2017 ref. 39: Fråga om det finns tillräckliga skäl för att hemlighålla ett barns vistelseort för en förälder.
HFD 2017 ref. 40: Fråga om umgänge mellan en förälder och barn som har omhändertagits för en s.k. uppväxtplacering.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation