lagen.nu

LSS

Ingen har skrivit en beskrivning av "LSS" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet LSS finns beskrivet i svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

HFD 2016 ref. 7: En kommun har, sedan tiden för en tidsbegränsad insats enligt LSS har löpt ut, fortsatt att utföra insatsen. Detta har inte medfört att det har förelegat en rätt till insatsen som gällt tills vidare.
HFD 2016 ref. 87: En kommun har rätt att kräva att en enskild som begär ersättning för kostnader för personlig assistans, ger in underlag som möjliggör en bedömning av kostnadernas skälighet även om...
HFD 2017 ref. 27: En funktionshindrad persons behov av transport har inte ansetts utgöra ett sådant annat personligt behov som ger rätt till personlig assistans.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation