lagen.nu

LPT

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Se SFS/1991:1128

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet LPT finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation