lagen.nu

Lös egendom

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Alla förmögenhetstillgångar som inte är fast egendom.

Lös egendom innefattar:

  • Allt som räknas som lösöre (lösa saker).
  • Vissa saker som rent fysiskt inte är lösa, exv hus på annans grund.
  • Begränsade rättigheter som hör till fast egendom, som hyres- eller panträtt (dock inte servitut, detta räknas som ett tillbehör till en fast egendom.
  • Tillgångar utan egentliga fysiska egenskaper, exempelvis värdepapper.
  • Immaterialrättigheter, exempelvis patent eller upphovrätter.

Begreppet lös egendom är negativt bestämt; alla förmögenhetstillgångar som inte är fast egendom är lös egendom.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Rättsfall med detta begrepp (3)

NJA 1985 s. 159: Vid förvärv av lös sak på exekutiv auktion har köparen ansetts redan genom själva inköpet vinna skydd mot utmätning för förre ägarens skuld.
NJA 1989 s. 671: I samband med att ett hyreskontrakt upprättades mellan ett bilbolag (uthyrare) och en konsument (hyresman) angående en personbil överlät bilbolaget genom påteckning på kontraktet sina rättigheter...
NJA 2014 s. 35: Fråga om föremål som har tillförts av endast en av två ägare till en fastighet har blivit byggnadstillbehör.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation