lagen.nu

Lösöre

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

En sak som är flyttbar.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Lösöre finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation