lagen.nu

Kvarlåtenskap

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Den egendom som tillhört en avliden person.

Kvarlåtenskapen fördelas sedan i arvslotter till den avlidnes arvingar. Genom ett testamente kan man själv bestämma hur kvarlåtenskapen ska fördelas när man dör. Det kan ske antingen genom att göra någon till universell testamentstagare så denne tar del av kvarlåtenskapen ungefär som om den vore en arvinge, eller genom legat där testamentsgivaren specificerar vad som ska ske med en viss sak, exempelvis genom att testamentera en viss tavla till en person.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Kvarlåtenskap finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation