lagen.nu

Kreosot

Ingen har skrivit en beskrivning av "Kreosot" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Kreosot finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

MÖD 2010:19: Föreläggande om åtgärder för efterbehandling ----- Inom ett område har A bedrivit järnvägs- och bussverksamhet. Kommunen B avsåg att exploatera området för bl.a. bostäder. Fråga om omfattningen av...
MÖD 2012:1: Borttagande av kreosotimpregnerad slipersmur-----Länsstyrelsen förelade efter överklagande av granne en fastighetsägare att ta bort en stödmur av kreosotbehandlade sliprar i fastighetsgränsen. Mark-...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation