lagen.nu

Kremering

Ingen har skrivit en beskrivning av "Kremering" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Kremering finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (1)

MÖD 2009:19: Tillstånd till krematorieverksamhet ----- Det har inte ansetts lämpligt att reglera utsläpp av kvicksilver från ett krematorium med villkor som innehåller kvantitativa begränsningsvärden. I stället...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation