lagen.nu

Kontrollansvar

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Ett kontrollansvar är en ansvarstyp som ligger någonstans mellan ett strikt ansvar och ett presumtionsansvar. För att undgå kontrollansvar måste man visa att kontraktsbrottet beror på omständigheter utanför ens kontroll som man inte kunde förväntas räkna med vid avtalets ingående och som man inte skäligen kunde undvika.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Rättsfall med detta begrepp (1)

MD 2006:4: I avtal om handel med finansiella instrument mellan nätmäklare och konsument har vissa villkor befunnits oskäliga enligt lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Det gäller dels villkor som...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation