lagen.nu

Konsensualavtal

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Ett avtal som är giltigt oavsett formen det ingåtts på.

De flesta avtal är av denna typ, vilket innebär att de är giltiga även om de upprättas i form av en muntlig överenskommelse. Det kan dock ofta vara att föredra att upprätta avtal skriftligt inte minst ur bevisfaktesynpunkt. De avtalstyper som inte är giltiga oavsett form delas upp i formalavtal och realavtal.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Konsensualavtal finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation