lagen.nu

Koncern

Ingen har skrivit en beskrivning av "Koncern" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Koncern finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (7)

Rättsfall med detta begrepp (1)

AD 2003 nr 40: Fråga om förhandlingsskyldighet enligt 11 § medbestämmandelagen inför ett beslut om driftsinskränkning. I målet uppkommer särskilt frågan om betydelsen av att det reella beslutet har fattats av ett...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation