lagen.nu

Komplementbyggnad

Ingen har skrivit en beskrivning av "Komplementbyggnad" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Komplementbyggnad finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

MÖD 2004:43: Tillstånd enligt föreskrifter för naturvårdsområde samt strandskyddsdispens för uppförande av torrklosett-----Fråga om tillstånd enligt föreskrifter för naturvårdsområde och strandskyddsdispens för...
MÖD 2009:35: Strandskyddsdispens ----- Länsstyrelsen hade med stöd av 7 kap. 17 § andra stycket miljöbalken beslutat att kravet på strandskyddsdispens inte gällde inom ett område för byggnader som utgör...
MÖD 2013:18: Tillsynsåtgärd avseende komplementbyggnad ----- Komplementbyggnad har uppförts närmare gräns mot gata än 4,5 m. Det undantag från bygglovsplikt som regleras i 8 kap. 4 § andra stycket äldre plan- och...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation