lagen.nu

Kommunalrätt

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Till kommunalrätten hör frågor om kommunerna, dess förhållande till staten, och dess innevånare.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Kommunalrätt finns beskrivet i svenska Wikipedia

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation