lagen.nu

Kommission

Ingen har skrivit en beskrivning av "Kommission" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Kommission finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (8)

NJA 1983 s. 553: Fråga vid utmätning om tillämpning av 4 kap 18 och 20 §§ UB.
NJA 2000 s. 685: Fråga - i mål om återvinning i konkurs - om ett avtal mellan konkursgäldenären och en kommun, där parterna betecknats köpare och säljare, reellt sett utgjort ett kommissionsavtal.
NJA 2008 s. 826: En sambo har för båda sambornas gemensamma bruk förvärvat en fritidsfastighet med ekonomiskt bidrag från den andra sambon. Föreligger s.k. dold samäganderätt?
NJA 2009 s. 889: Fråga om innebörden av kravet på överlåtarens besittning vid godtrosförvärv av lösöre.
NJA 2010 s. 154: Ett avtal mellan A och B om köp av motorcyklar på kredit, utan återtagandeförbehåll, hävdes därför att köparen A (en återförsäljare) inte betalade skulden i vederbörlig ordning. Motorcyklarna, som...
NJA 2012 s. 419: Försäljning i kommission?
NJA 2014 s. 760: Har vid en kontraktskedja parten i det främre ledet råkat ut för en sakskada, kan han på utomobligatorisk skadeståndsrättslig grund vända sig direkt mot ett bakre led som vårdslöst har orsakat...
RH 1996:142: Försäljning av lös egendom på auktion har ansetts ske i kommission.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation