lagen.nu

Kolväten

Ingen har skrivit en beskrivning av "Kolväten" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Kolväten finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

MÖD 2002:32: Tillstånd att leda bort grundvatten från ett nedlagt bergrumslager för olja-----Miljödomstolen hade förenat tillståndet med villkor angående tillåtna halter av petroleumkolväten i utsläppsvattnet....
MÖD 2004:63: Föreläggande om begränsning av vedeldning-----Med hänsyn till risken för olägenheter för människors hälsa har småskalig vedeldning förbjudits under perioden 1 maj - 30 september och övrig tid...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation