lagen.nu

Kokain

Ingen har skrivit en beskrivning av "Kokain" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Kokain finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

NJA 1983 s. 754: Fråga om avvägning av farlighetsgraden hos kokain som underlag för bedömande huruvida visst narkotikabrott bör anses grovt och för straffmätningen (I och II).
NJA 2008 s. 653: Innehav av 0,73 gram kokain för eget bruk har bedömts som narkotikabrott av normalgraden. Även fråga om påföljd för brottet.
NJA 2012 s. 528: Brottsrubricering och straffvärdebedömning av narkotikabrott (87,53 gram kokain).
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation