lagen.nu

Kodicill

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Ett tillägg till ett testamente.

För att det ska vara giltigt krävs att formkraven i 10 kap. 1 § ärvdabalken är uppfyllda. Att testamentsgivaren bara skriver till tillägget själv och undertecknar är alltså inte nog.

Ett felaktigt tillägg kan eventuellt få betydelse som återkallande av testamente (se 10 kap. 5 § ärvdabalken där det inte finns något formkrav). I det fallet blir det dock bara fråga om återkallande av det gamla testamentet, tillägget kommer inte gälla som nytt testamente.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Kodicill finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation