lagen.nu

Kemikalier

Ingen har skrivit en beskrivning av "Kemikalier" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Kemikalier finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (4)

MÖD 2002:72: Förbud enligt 26 kap. 9 § miljöbalken-----Användningen av impregnerade stolpar som avgränsning för tomt kan inte förbjudas med stöd av produktvalsregeln i 2 kap. 6 § i miljöbalken. Utrymmet för att...
MÖD 2004:35: Tillstånd för befintlig och utökad produktion vid ett pappersbruk ----- Bolaget hade överklagat ett utredningsföreläggande avseende miljöpåverkan av transporter. Miljööverdomstolen (MÖD) fann att det...
MÖD 2007:58: Tillstånd att tillverka selektiva polymerer-----Miljödomstolen hade genom en villkorspunkt 9 förbjudit bolaget att använda tre specificerade kemikalier. Miljööverdomstolen konstaterade att villkoret...
MÖD 2014:52: Avloppsreningsverk inte ansvarigt för farliga kemikalier i verkets kunders produktion. ----- Villkor i tillstånd till avloppsreningsverk som betjänar kemisk industri. Utsläpp till vatten av TOC,...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation