lagen.nu

Karta

Ingen har skrivit en beskrivning av "Karta" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Karta finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

MÖD 2004:17: Tillstånd enligt miljöbalken till Ljungå kraftverk i Ljungån, Bräcke kommun; nu fråga om undanröjande och återförvisning----- Miljööverdomstolen (MÖD) har i ett mål om tillstånd till ett...
NJA 1981 s. 1255: Vid köp av tre registerfastigheter, omfattande ett flertal skiften, utgick både köpare och säljare från den ekonomiska kartans visning beträffande fastigheternas areal och gränser. Sedan det efter...
NJA 1986 s. 366: I köpekontrakt rörande ett markområde hänvisades till en bifogad "kartskiss" på vilken områdets gränser utmärkts. Fråga huruvida parterna avtalat att köpet skulle avse ett mindre område än...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation