lagen.nu

Kabel-TV

Ingen har skrivit en beskrivning av "Kabel-TV" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Kabel-TV finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (4)

MD 2006:10: Vid marknadsföring av tjänster innefattande installation och service av antenner och kabel-TV, har ett bolag hänvisat till en bransch- auktorisation, som meddelas av en branschförening. Då bolaget...
NJA 1989 s. 291: En samfällighetsförening som förvaltar en gemensamhetsanläggning vari ingår en centralantenn har ansetts behörig att fatta beslut om bl a ombyggnad av centralantennanläggningen för mottagande av...
NJA 1989 s. 650: Ledningsrätt har ansetts kunna upplåtas för televerkets ledningar för kabel-TV.
NJA 1989 s. 751: Bostadsrättsförening har vid föreningsstämma beslutat att kostnaderna för kabel-TV skall finansieras över årsavgifterna. Beslutet har ansetts inte strida mot den s k likhetsprincipen. 7 kap 16 §...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation