lagen.nu

Kabel

Ingen har skrivit en beskrivning av "Kabel" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Kabel finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (1)

MÖD 2003:96: Tillstånd enligt miljöbalken att utföra och driva en gruppstation för vindkraftverk till havs ----- Miljööverdomstolen (MÖD) fastställde miljödomstolens tillstånd till 48 vindkraftverk. Ansökan...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation