lagen.nu

Kärande

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Kärande är den juridiska beteckningen på den person som väcker talan mot någon i domstol dvs stämmer in någon i ett mål inför domstol.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Kärande finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (1)

NJA 1988 s. 78: Kärandepart i tvistemål, vilken förelagts att på grund av nödvändig processgemenskap ombesörja att viss annan person inträdde som med part i rättegången, ingav en av medparten utfärdad fullmakt att...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation