lagen.nu

Juridisk person

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Ett rättssubjekt i form av ett bolag, en stiftelse, en förening, en kommun, staten, eller liknande.

Juridiska personer har rätt att exempelvis ingå avtal och äga förmögenhet.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Rättsfall med detta begrepp (2)

MÖD 2015:37: Utdömande av vite-----En miljönämnd har yrkat att vite ska dömas ut mot ett bolag som inte följt ett föreläggande. Föreläggandet har delgetts med metoden särskild delgivning med juridisk person (29 §...
MÖD 2015:37: Utdömande av vite-----En miljönämnd har yrkat att vite ska dömas ut mot ett bolag som inte följt ett föreläggande. Föreläggandet har delgetts med metoden särskild delgivning med juridisk person (29 §...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation