lagen.nu

Jordbruksmark

Ingen har skrivit en beskrivning av "Jordbruksmark" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Jordbruksmark finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

MÖD 2014:20: Tillsyn-----Mark- och miljööverdomstolen har funnit att omställning av mark från skogsbruk till åkermark omfattas av anmälningsplikt enligt miljöprövningsförordningen. Det har därför inte funnits...
MÖD 2017:17: Förhandsbesked----- Ett beslut om att viss mark fick tas ur jordbruksproduktion har inte ansetts påverka bedömningen av om marken var brukningsvärd jordbruksmark enligt 3 kap. 4 § miljöbalken.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation