lagen.nu

Järnvägstunnel

Ingen har skrivit en beskrivning av "Järnvägstunnel" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Järnvägstunnel finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

MÖD 2002:23: Tillstånd att leda bort inläckande grundvatten från tunnel-----Banverket hade ansökt om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för avledning och bortledning av grundvatten i samband med tunneldrivning....
MÖD 2009:14: Klagan över domvilla ----- Miljööverdomstolen (MÖD) fann att de omständigheter som sökanden åberopade till stöd för klagan över domvilla hade kunnat prövas inom ramen för ett överklagande av domen....
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation