lagen.nu

Istadarätt

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Rätt för en person att ärva i sin avlidna förälders ställe.

Exempel: A har bara en arvinge, dottern B. B har en son, C. När A dör ska B ärva, men B är redan avliden. C ärver då i B:s ställe.

Om C har en dotter, D, och även C är avliden ärver D i C:s ställe (som skulle ärvt i B:s ställe).

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Rättsfall med detta begrepp (1)

NJA 1991 s. 152: I testamente har förordats att en fastighet skall tillfalla viss person som inte var släkt med testator. Testamentstagaren har avlidit före testator. Testamentet har tolkats så att fastigheten skall...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation