lagen.nu

Insats

Ingen har skrivit en beskrivning av "Insats" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Insats finns beskrivet i svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (2)

Rättsfall med detta begrepp (1)

NJA 2012 s. 377: Sambor förvärvade gemensamt en segelbåt. Med tillämpning av 1 § lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt har ägarandelarna bestämts utifrån vardera sambons ekonomiska insats vid köpet.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation