lagen.nu

Inkomstslag

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Inkomstskattelagen delas upp i tre inkomstslag. Dessa är inkomst av näringsverksamhet, kapital och tjänst.

För att få reda på om en viss inkomst är skattepliktig eller om en utgift ger rätt till avdrag bör man ta reda på vilket inkomstslag inkomsten eller utgiften hör till. Det skiljer sig åt mellan inkomstslagen vad som ska beskattas och vad som berättigar till avdrag, så klargör först enligt vilket inkomstslags regler som inkomsten eller avgiften ska bedömas.

Kontrollera även 8 - 9 kap. om det enligt de allmänna reglerna handlar om en skattefri inkomst eller en sådan utgift som inte får dras av.


Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Rättsfall med detta begrepp (1)

RÅ 1993 ref. 51: Ägaren till en större fastighet har från denna avstyckat och sålt tomter i sådan utsträckning att han ansetts bedriva s.k. enkel tomtrörelse. På en avstyckad tomt hade han låtit uppföra en villa som...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation