lagen.nu

Immaterialrätt

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Regler om ensamrätter för konstnärliga och litterära verk, uppfinningar, varumärken och mönster.

Immaterialrätt är en form av förmögenhetsrätt som ger rättighetshavaren en ensamrätt att företa vissa handlingar, exempelvis att framställa kopior av ett verk, utnyttja en uppfinning inom näringsverksamhet, använda ett varumärke inom marknadsföring. Dessa rättigheter överlåts ofta helt eller delvis genom licensiering.

Det finns fyra stora kategorier av immaterialrätter som huvudsakligen regleras i var sin lag. Dessa kan till viss del överlappa, en logotyp kan exv vara skyddad av både upphovsrätt och varumärkesrätt.

Upphovsrätt

Patenträtt

Varumärkesrätt

Mönsterrätt

Övrigt

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Immaterialrätt finns beskrivet i svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (1)

NJA 2010 s. 617: En giltig hävning av en överlåtelse av patent leder till en sakrättsligt skyddad återgång av patentet utan något tillkommande sakrättsligt moment. Om hävningen sker före köparens konkurs påverkas det...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation