lagen.nu

Icke-periodisk skrift

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Om en skrift inte uppfyller kraven för att vara en periodisk skrift är det en icke- periodisk skrift. Exempel på icke-periodiska skrifter är böcker, kataloger, broschyrer, reklamblad etc.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation