lagen.nu

Hyrestid

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Den tid som framgår av hyresavtalet.

T.ex. att hyrestiden ska löpa under 6 månader (bestämd tid).

Detta ska inte förväxlas med hyresförhållandet.


Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Rättsfall med detta begrepp (1)

NJA 1993 s. 228: Ett avtal varigenom hyresrätt upplåtits för hyresgästens livstid är ej att betrakta som ett avtal med obestämd hyrestid.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation